Новото данъчно облекчение за безкасови плащания в сила от 2017 година

Физическите лица могат да ползват данъчно облекчение за извършените през годината безкасови плащания при спазване на следните условия :

  •  Придобитите доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа да бъдат получени по банков път 100 %.
  • Извършените безкасови плащания на лицето да са в размер 80 на сто от получените доходи.

Данъчното облекчение е в размер на 1% от дължимия за годината данък, но не повече от 500 лева.

Посочените обстоятелства се декларират в данъчната декларация на лицето. Не е необходимо да се прилагат доказателствени документи. Няма изисквания за какво точно са направените плащания.

Оставете коментар