Годишни финансови отчети

ГФО на предприятия, подлежащи на публикуване в икономическо издание или интернет, съгласно Закона за счетоводството.

Дата Фирма
18.05.2018 Битком Електрон Инженеринг 2017
19.06.2017 Сдружение БГ Фишинг
19.06.2017 Сдружение СК Трявна Фишинг
19.06.2017 Битком Електрон Инженеринг
15.06.2016 Битком Електрон Инженеринг
27.05.2016 Сдружение СК Трявна Фишинг ОПР
27.05.2016 Сдружение СК Трявна Фишинг ОПР 2
27.05.2016 Сдружение СК Трявна Фишинг Баланс 2015