СВОБОДНИ ПОЗИЦИИ

СЧЕТОВОДИТЕЛ

Изисквания

Икономическо образование. Стажът в областта на счетоводството и данъците е предимство. Добра степен на комуникативност, организираност и инициативност. Умения за работа в екип. Добра компютърна грамотност. Желание за работа в сферата на счетоводството.

Задължения и отговорности:

 • Контакт с клиентите на фирмата.
 • Извършване на оперативна финансово-счетоводна дейност;
 • Познаване и прилагане на данъчното и счетоводно законодателство;
 • Осъществяване на контрол върху постъпващите счетоводни документи за спазване на нормативните изисквания при съставянето им;
 • Осчетоводяване на стопански операции;
 • Текущо анализиране на счетоводни сметки;
 • Изготвяне и предоставяне на справки, отчети и анализи, свързани със счетоводната и финансовата дейност;
 • Съставяне, обработване и съхранение на счетоводни документи;
 • Подготвяне на данни за статистически отчети и формуляри
 • Изготвяне на справки и отчети свързани съобразно изискванията на клиентите.

Условия за работа:
   

 • Пълен работен ден.
 • Възможност за получаване на професионални консултации по всяко време.
 • Работа в екип от професионалисти и придобиване на разнообразен опит в професията.
 • Офис в центъра на града.

Ако проявявате интерес към нашето предложение моля изпращайте Вашата актуална автобиография на електрона поща contact@lakova.bg или cv.lakova@abv.bg

На интервю ще бъдат поканени само предварително одобрените по документи кандидати.

Информацията, която предоставяте е защитена съгласно ЗЗЛД и ще бъде използвана само за целите на настоящия подбор.